Anotace seminářů - pro 4. ročník

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: RNDr. Věra Matěková, Mgr. Dana Vítová

Náplní cvičení je: systematické opakování základních typů úloh,  řešení celých testů z různých vysokých škol (VŠE, ČZU, ČVU,…), řešení vzorových testů obecných studijních předpokladů,   řešení vzorových testů společné části maturitní zkoušky z matematiky.

 

FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jana Mužáková

Náplní semináře je: doplnění a rozšíření učiva pro zájemce o studium na lékařských fakultách, technických a přírodovědných oborech, řešení testů přijímacích zkoušek vysokých škol, souvislost s praxí v technice, vědě, medicíně a v běžném životě.  

 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH TEXTŮ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D., PhDr. Hedvika Humlíčková

Seminář je zaměřen na zdokonalení dovednosti interpretovat literární text. Na konkrétních literárních textech literatury světové i české si žák procvičí dovednost identifikovat literární druh a žánr, formu textu, zařadit text do kulturně-historického kontextu, charakterizovat postavy, vypravěče, lyrický subjekt, prostředí a čas textu, rozpoznat umělecké a jazykové prostředky a odůvodnit jejich smysl v textu. Seminář zájemce připraví na ústní část maturitní zkoušky z ČJL.

 

SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Ivana Lambeitlová

Seminář je zaměřen na prohloubení a systematizaci znalostí z historie a společenských věd. Důraz je kladen na aktuální společensko-politické a kulturní dění, proto je v semináři prostor pro exkurze, besedy, přednášky, práci s prameny. Seminář je vhodným doplněním hodin dějepisu a základů společenských věd pro ty, kteří se připravují k maturitní zkoušce nebo zvažují studium na některé z humanitně zaměřených vysokých škol.

 

SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Bohuslav Dvořák, Dr. Ladislava Marešová, Mgr. Pavla Kolářová, Jana Brožová

Seznámení s maturitními strategiemi, procvičování písemné části maturitní zkoušky (listening – reading – writing), procvičování ústní části maturitní zkoušky, upevňování a rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, opakování a procvičování všeobecných maturitních témat.

 

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jana Mudrová

Seminář navazuje na učební plán zeměpisu pro 1. – 3. ročník. Slouží k opakování a prohloubení učiva k maturitní zkoušce. Náplní semináře je zpracování seminární práce (zadaná témata jsou rozšiřujícím učivem maturitních témat) a její následná prezentace studenty. Studenti se v rámci semináře učí vyhledávat geografické informace a analyzovat je.

 

                

 

Zobrazeno 958 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám