GULZ – GYMNÁZIUM U Libeňského zámku, Praha - Filtrované položky podle data: březen 2017
29. březen 2017 In Archiv akcí

28. 3. 2017 se studenti 3.A v rámci dnů poznávání účastnili dvou zajímavých akcí. Nejprve navštívili transfuzní oddělení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V prostorách transfuzní stanice vyslechli přednášku s prezentací týkající se významu krve v lidském organismu, kterou vedla členka Českého červeného kříže. Poté měli studenti možnost vidět chod celého oddělení od příchodu dárce přes odběr krve až po pomůcky a přístroje, kde je krev uchovávána.

Potom se studenti přemístili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V tamějším informačním centru nejprve zhlédli dokument o Poslanecké sněmovně, následně prošli bezpečnostním rámem a absolvovali komentovanou prohlídku přímo v prostorách Poslanecké sněmovny.

Obě akce byly zajímavé, doplňující a tematicky obohacující výuku, která v současné době ve třetím ročníku probíhá.

 

E. Jirousová, L. Marešová

28. březen 2017 In Archiv akcí

V pondělí 20. 3. se  hodina výtvarné výchovy v 1. A změnila v dílnu modistek. Studentky připravily kolekci jarních (a nejenom jarních) kloboučků z recyklovatelných a přírodních materiálů.

Přivítejte letošní jaro  a pokochejte se vybranými originálními výtvory.

Ostatní práce naleznete vystavené v učebně výtvarné výchovy.

 

Olga Brandtová

13. březen 2017 In Archiv akcí

Také v letošním školním roce 2016 – 2017 na naší škole probíhá soutěž „Naši nejlepší“.

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 10. 3. 2017.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charitu a sportovní reprezentaci).

Dále byli oceněni všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, a trojice studentů s nulovou absencí za celé pololetí.

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Nejlepším studentem školy v prvním pololetí školního roku 2016 – 2017 se stal Richard Fluxa z 2. C, seznam dalších oceněných je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 3.A (třídní profesorka Eva Jirousová).

L. Vašků

2. březen 2017 In Archiv akcí

Ve středu 1. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Pražský kalich. Recitovali žáci ze všech ročníků, úroveň byla nadstandardní. Porota shledala jako nejlepší výkony Adély Zahradníčkové, Adély Jiříkové a Viktoriye Leskiv. Všechny tři postupují do dalšího kola. Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon získal Mikoláš Novotný.

T. Ficza

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám