29. březen 2020

Prezentaci našeho třídního literárního projektu nám překazilo zavření školy. Tak si alespoň prolistujte náš almanach!

AVANTGARDNÍ ALMANACH TŘÍDY 3.A

Vaše 3.A

27. březen 2020

Milí učitelé a studenti,

v této nelehké době bych chtěl takto veřejně velmi pochválit některé studenty za jejich studijní aktivitu a píli. Svými výsledky dokazují, že i v provizorních podmínkách lze přistoupit ke studiu odpovědně a se zájmem. Navíc čas, který teď máme mj. na četbu a kreativní nápady, umožňuje vzniknout zajímavým a originálním textům.

Škola je sice zavřená, ale učíme se všichni, studenti i učitelé, podělte se o svoje zážitky a výtvory smile, abychom oživili náš web.

Nabízím několik prací (třída 3. A), které se měly inspirovat četbou novely Psí srdce M. Bulgakova.

L. Šíma - Blud 

T. Šomková - Vědec hlupák

Přeji všem kolegům a studentům pevné zdraví a pozitivní mysl.

M. Vosmik

P.S. Útržek rozhovoru po hodině Francouzské osvícenství ve filosofii (Skype, 25. 3.)

Učitel: „Tak co, nahradila ta konzultace aspoň trochu výuku?“

Student: „Vždyť to je lepší než ve škole.“

Učitel: „To jsi mě moc nepotěšilfrown.“

23. březen 2020

Ředitel Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1, v souvislosti s uzavřením středních škol sděluje: 

1. Pravidelná výuka ve škole nebude probíhat s účinností od 11. března 2020 do odvolání.

2. Výuka bude částečně nahrazena elektronickou formou. Základem této formy bude informační systém školy BAKALÁŘI a jeho aplikace KOMENS.  Pokud vyučující využijí jinou dálkově přístupnou komunikaci, bude to po domluvě s příslušnými žáky. 

3. Po dobu uzavření školy nebudou probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a ani nebude možné realizovat pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti. Technické a finanční dorovnání bude řešeno později, s ohledem na vývoj a délku přijatých opatření.

4. Vstup do budovy školy mají žáci zakázán.

V nutných případech mohou žáci kontaktovat p. školníka nebo v administrativních záležitostech asistentku ředitele. Přitom předání a kontakt proběhnou u vstupních vrat mimo areál školy.

 

Kontakty: 

Školník: Hugo Berousek: 778 528 481

Asistentka ředitele: Mgr. Gabriela Ciglerová: 778 528 481

Ředitel školy: RNDr. František Kosina:  737 161 111

Statutární zástupce ředitele: PhDr. Bohuslav Dvořák:  778 528 482

Zástupce ředitele: PaedDr. Robin Eliášek: 778 528 483    

Dále sledujte webové stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice HMP a řiďte se prosím jejich pokyny.                              

František Kosina                                                                                                                    

 

 

10. březen 2020

Dnes v úterý 10. 3. 2020 se přípravné kurzy uskuteční. Od 11. 3. 2020 se výuka přerušuje. Další informace dle situace.

D. Vítová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám