Naposledy změněno středa, 11 říjen 2017 19:59

Výchovný poradce

Martin Čermák – kabinet chemie

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: pondělí 13.40 - 14.25

 

Karierový poradce

Miroslav Vosmik – knihovna + pracovna ŠPP

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středa 13.30 - 14.30

 

Metodik prevence

Lucie Feyfrlíková  – kabinet biologie

Kontakt:  266 199 752,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: úterý 15.30 - 16.15

Naposledy změněno pátek, 14 září 2018 05:36

Poradenští pracovníci ŠPP:

Mgr. Martin Čermák – výchovný poradce

Mgr. Miroslav Vosmik - kariérový poradce

Mgr. Lucie Feyfrlíková – metodik prevence

Poradenský pracovník ŠPZ (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8):

Aktualizuje se – psycholog PPP, obvodní metodik prevence PPP

Koordinátor ŠPP GULZ

Aktualizuje se (koordinátor je zodpovědný za týmovou spolupráci ŠPP, školy a PPP).

 Program poradenských služeb školy:

  1. Kontaktní údaje na všechny pracovníky.
  2. Činnosti jednotlivých pracovníků.
  3. Preventivní program školy (je součástí Programu poradenských služeb školy)

Standardní činnosti výchovných poradců (průběžně):

A/ Poradenské činnosti: Aktualizuje se

1) Kariérové poradenství: Aktualizuje se

- základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání

- příprava a realizace dnů otevřených dveří školy, informačních materiálů o škole

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – zajištění testů profi-orientace

-zajištění informovanosti žáků o VŠ a o přijímacím řízení na VŠ

Individuální kariérové poradenství: Aktualizuje se

- individuální sociodynamické poradenství (pro žáky 2. až 4. ročníků dle zájmu)

2) Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) – Aktualizuje se

- spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP

- koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování a revize

B/ Metodické a informační činnosti: Aktualizuje se

- zprostředkování nových metod pedagogické intervence pedagogům školy Aktualizuje se

- metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů  Aktualizuje se

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům Aktualizuje se

- administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů Aktualizuje se

Nadstandardní činnosti ŠPP (dle individuálního zájmu):

  1. Projekt – Cizinci ve škole

(V rámci podpory vzdělávání cizinců jsme jako škola navázali spolupráci se sdružením pro příležitosti mladých migrantů  Meta o.s., www.meta-os.cz a  Integračním centrem Praha, o.p.s., www.icpraha.com. Organizace působí v oblasti integrace cizinců a nabízí řadu užitečných služeb. Pro naše studenty využíváme nejvíce přítomnost komunitního tlumočníka na třídních schůzkách).

  1. Supervize pro pedagogické pracovníky školy
  2. Rodičovské skupiny - projekt: Rodiče spolu ve škole
  3. Koordinace projektů kariérového poradenství: Vím, co chci Studuj na GULZu
  4. Rodinné poradenství pro žáky a jejich rodiče

 

Metodik prevence (Feyfrlíková)

1) Metodické, informační a koordinační činnosti

- koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy a všech preventivních aktivit

- metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování

- koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

2) Poradenské činnosti

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Školní psycholog ŠPZ – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Aktualizuje se– psycholog, obvodní metodik prevence PPP

Kontakt: Aktualizuje se

Konzultační hodiny: Aktualizuje se

 

Standardní činnosti školního psychologa PPP:

1) Spolupráce se ŠPP GULZ na zajištění poradenských služeb školy

2) Konzultační, poradenské a intervenční práce

- péče o žáky se SVP ve všech stupních podpory

- individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

- krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,

- konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků

 

Naposledy změněno pátek, 17 srpen 2018 14:20
čtvrtek, 05 říjen 2017 00:00

Změna ceny oběda

Informace o změně ceny oběda naleznete ke stažení ZDE.

Dne 25. 9. 2017 se na kurtech Meteoru Praha konal volejbalový turnaj dívek středních škol. Naše gymnázium reprezentovala děvčata do 17 let.
„Gulzačky“ vybojovaly ve skupině neuvěřitelné 1. místo a postoupily do finále, které se konalo o týden později, 2. 10. 2017, opět na kurtech Meteoru. Tam již ale neměly takové štěstí jako předchozí týden a i přes velké fandění celé třídy 2.A a mnoha profesorů skončily až  na 6. místě.
Z celkového umístění v soutěži však měly nejen hráčky, ale i realizační tým velkou radost, neboť 6. místo z celkového počtu více než 30 týmů pražských středních škol bylo neočekávané.
Už teď se volejbalistky GULZ těší na příští ročníky této soutěže, v nichž opět nastoupí s plnými silami.
Poděkování patří všem fanouškům a především panu profesoru Kettnerovi za vedení a podporu týmu.

E. Karská

středa, 27 září 2017 00:00

GULZ na atletických závodech

V pátek 22. 9. 2017 jsme se s naším týmem zdatných sportovců vypravili na atletické závody středních škol na Kotlářce. 24 statečných chlapců a dívek různého sportovního zaměření se odhodlaně vydalo reprezentovat školu mezi ostřílenými atlety.
Účastnili jsme se několika atletických disciplín, jako například vrh koulí, běh na různé vzdálenosti nebo skok do dálky či do výšky. V řadě z nich jsme jako jednotlivci obsadili skvělé umístění, ale výsledné skóre se počítalo v rámci týmu. Náš dívčí tým získal krásné 6. místo z celkových 12 týmů a chlapci obsadili 12. příčku ze 17. Konkurence byla obrovská, závodu se účastnila řada profesionálních atletů, ale naši sportovci nešli na hřiště s nejmenší známkou strachu.
Celý den byl hlavně o týmové spolupráci a "Gulzáci" byli rozhodně ti nejhlučnější fanoušci na stadionu. Během závodu panovala pohodová atmosféra a celý tým si den skvěle užil.
Všichni už nedočkavě odpočítáváme dny do dalších závodů a jsme odhodlaní podat ještě lepší výkony.

Kristýna Kavková (3.C)

úterý, 26 září 2017 00:00

Adaptační pobyt - 1.ročník

Stejně jako v předchozích letech se žáci všech tří tříd prvního ročníku vydali se svými třídními profesory do Srbska, aby si u Berounky užili mnoha her, pohybu, dobrodružství, fyzické a duševní aktivity i diskuse podporující samostatné myšlení a také se něco nového dozvěděli o své třídě.

Lucie Feyfrlíková

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání na GULZu“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006421, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 877 760,- Kč.

Naposledy změněno středa, 04 říjen 2017 11:12
pondělí, 18 září 2017 00:00

GULZ pro Teribear

Tým „Všichni za GULZ“ naběhal pro charitu 1359,6 km a přispěl tak částkou 67 980 Kč.
Naši žáci tímto výkonem podpořili mladé lidi z dětských domovů, aby mohli studovat.

Všem účastníkům patří velký dík!!!

Nejvíc kilometrů naběhali/nachodili:


Jakub Slanař (4.A) – 130,8 km
Sára Chaloupecká (3.C) – 106,8 km
Jan Zalužanský (4.A) – 100,8 km
Jiří Hlaváček (4.A) – 82,8 km
Ondřej Blecha (4.A) – 62,4 km
Tomáš Bína (4.A) – 56,4 km
Rebeca Šmejcká (4.A) – 48 km
Markéta Buřilová (4.A) – 45,6 km
Tomáš Mráz (2.A) – 43,2 km
Anna Vokrouhlecká (3.A) – 36 km

Eva Jirousová

středa, 13 září 2017 00:00

Festival vědy 2017

Dne 6. 9. 2017 jsme v rámci seminářů z fyziky, biologie a chemie navštívili Festival vědy, který se konal na Vítězném náměstí („Kulaťák“) v Praze 6. Festival navštívili studenti čtvrtého ročníku, kteří mají zapsány výše uvedené semináře. Cílem bylo zvýšit jejich zájem o technicky a přírodovědně orientované obory a seznámit je s různými technickými obory některých VŠ. Na Festivalu vědy se prezentovaly mnohé fakulty z ČVUT, VŠCHT, UK a jiných vysokých škol. Dále zde měl zastoupení např. Kriminalistický ústav, Unipetrol, DDM, Fyzikální ústav AV atd. Své fakulty zde zastupovali především jejich studenti, kteří mnohdy předváděli zajímavé experimenty a debatovali se zájemci. Z odezvy od našich studentů již máme kladné ohlasy na tuto akci. Představení různých VŠ v akci pro ně bylo větším přínosem než teoretické představení činnosti jednotlivých fakult.

 

Milan Kotulek

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám