neděle, 12 leden 2014 12:36

Studium na VŠ v zahraničí

Vysokoškolské studium v zahraničí je pro mnohé studenty stále velkou neznámou. Dne 7.1.2014 se proto na GULZU v rámci kariérního poradenství uskutečnila přednáška o možnostech bakalářského studia za hranicemi ČR. Jan Košata - absolvent GULZU,student University of Edinburgh a Son Tran Tuan - student Brown University představili studentům třetího ročníku současné možnosti nabízené vysokými školami v zahraničí. Prezentace byla zaměřena na studium ve Velké Británii a USA. Cílem bylo přiblížit specifické znaky takového studia, stručně popsat přijímací řízení a možnosti finanční podpory, či nastínit  možnosti absolventů, a vnést tak trochu světla do tématu, které se při výběru VŠ často opomíjí.

úterý, 07 leden 2014 22:45

Prezentace VŠE a FSV-UK

Ve středu 14.12.2013 v rámci kariérového poradenství proběhla pro studenty prezentace VŠE a FSV-UK.
Mezi současné studenty gymnázia přišli naši bývalí absolventi. Studium na národohospodářské fakultě a FSV-UK představila Zoja Kolevská. Fakultu mezinárodních vztahů prezentoval Jan Lovas. Studenti IV. a III. ročníku byli seznámeni s možnostmi studia, jednotlivými obory, zaměřením a uplatněním absolventů VŠE. Seznámili je s možnostmi jak získat stipendium, se zahraničními stážemi, studentskými soutěžemi a volnočasovými aktivitami. Přiblížili jim život studenta - vysokoškoláka.

pondělí, 16 září 2013 22:16

Testy profesní orientace

Studenti, kteří se dnes nezúčastnili vyhodnocení testů, si musí sami dohodnout termín s paní PhDr.I. Světlou v PPP P-8.

sobota, 14 září 2013 16:00

Vyhodnocení Testů profesní orientace

Dne 16.9. 2013 provede PhDr.I. Světlá z PPP Prahy-8 vyhodnocení Testů profesní orientace.

Kde: místnost kariérového poradenství
Začátek: od 8:15 hodin
Rozpis studentů: viz. nástěnka rozvrhu

středa, 01 duben 2015 00:00

ChemQuest 2015

ChemQuest 2015

Studenti našeho gymnázia Simona Koudelková z 3.C, David Šebrle z 3.C a Jan Suchan z 2.C se ve čtvrtek 26. března zúčastnili 3.ročníku finále chemické soutěže ChemQuest 2015. Do finálového kola mezi osm nejlepších byli vybráni z 26 soutěžních týmů. S chemickým experimentem „Jarda Jágr odhalen, konec kariéry“ vybojovali krásné třetí místo!

Našim studentům patří velká gratulace a poděkování.

Zapsala: prof. Balounová

čtvrtek, 19 březen 2015 00:00

Hodiny moderní chemie

V měsíci březnu 2015 proběhl na našem gymnáziu projekt VŠCHT Praha „Hodiny moderní chemie“ (www.vscht.cz/hmch).

úterý, 10 březen 2015 00:00

Soutěž "Naši nejlepší"

V letošním školním roce 2014-2015 na naší škole opakovaně probíhá soutěž „Naši nejlepší“.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 9. 3. 2015.

Studenti jsou oceňováni podle stanovených kritérií. Hodnotí se především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu. Sdružení věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Seznam nejlepších studentů je zveřejněn na školní „desce cti“.

středa, 10 prosinec 2014 00:00

GULZ v Norimberku

Ranní vstávání, celodenní program ani noční příjezd domů neodradil studenty našeho gymnázia od účasti na letošním adventním zájezdu do Norimberka.

Na úterý 9.12.2014 jsme si připravili: prohlídku expozice v Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände a návštěvu historického centra města - hrad, radnici, kostely, ale i další zajímavá místa. Adventní výzdoba a nabídka vánočních trhů uchvátila každého, kdo s námi v Norimberku byl.

P. Červenská

Ve středu 25. listopadu 2014 se studenti 3. a 4. ročníku - dějepisných a společenskovědních seminářů - zúčastnili v rámci cyklu Příběhy bezpráví besedy s pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů, disidentem a přímým účastníkem listopadových událostí v roce 1989 panem Františkem Stárkem, který jim přiblížil na svém životním příběhu situaci v tehdejší společnosti a následně odpověděl na jejich dotazy. Součástí semináře byl i film o Václavu Havlovi věnovaný zejména jeho prvnímu období v prezidentské funkci.

čtvrtek, 27 listopad 2014 12:24

Týden geografie

V rámci akce nazvané Týden geografie, pořádané Přírodovědeckou fakultou UK Praha, jsme se zúčastnili s třídou 3.A přednášky Prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.  „Bajkal – perla Sibiře“.

Naši žáci si poté prohlédli prostory fakulty, kde byly nainstalované zajímavé výstavy.

Měli jsme možnost se setkat se studenty geografických oborů a vyslechnout jejich vyprávění o studijních pobytech v jihovýchodní Asii a v Indii spojené s prezentací fotografií.

J. Mudrová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám