středa, 15 duben 2015 00:00

Návštěna Štefánikovy hvězdárny

Ve středu 15. dubna 2015 navštívili žáci tříd 2.A, 2.B, 2.C a 3.C výukový program ve Štefánikově hvězdárně s experimenty z termodynamiky, mechaniky kapalin a plynů. Pokusy s kapalným dusíkem či ukázka magnetické levitace sklidily největší úspěch.

Na závěr programu si prohlédli hvězdárnu. Skvělé povětrnostní podmínky jim umožnily pozorovat Slunce a Venuši.

Primární prevence – Mgr. Lucie Feyfrlíková

1) Pro žáky:

Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci, jsou:

 • individuální poradenská práce, v případě vaší potřeby řešit problémy související s rizikovým chováním,
 • podpora komunikace s vedením školy a učiteli,
 • pomoc při kontaktování odborných pracovišť pro řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním.

Konzultační hodiny pro žáky:

Středa – 14.00 hod – 15.00 hod.

2) Pro rodiče:

Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci, jsou:

 • poradenství související s rizikovým chováním žáků,
 • zprostředkování informací o možnostech kontaktovat odborná pracoviště pro řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním žáků,
 • podpora komunikace s vaším dítětem a vedením školy,
 • individuální konzultace.

Konzultační hodiny pro rodiče:

Pondělí – 16.15 hod – 17.00 hod
(prosím o domluvu předem na základě e-mailové korespondence, jiný termín možný po předchozí domluvě).

3) Pro učitele:

Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci, jsou:

 • metodická pomoc v otázkách práce se žáky v oblasti rizikového chování,
 • zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání či profesního růstu v oblasti prevence,
 • podpora komunikace s rodiči,
 • individuální konzultace.

Konzultační hodiny:

Čtvrtek – 12.00 hod – 13.00 hod.

Naposledy změněno středa, 08 duben 2015 08:41

V rámci kariérového poradenství byly ve školním roce 2015/2016 pro studenty I. - IV. ročníku uspořádány následující akce:

 • dne 15. 9. 2016 proběhl ve škole informativní seminář o studiu psychologie na FF UK pro zájemce z III. a IV. ročníku; přednášejícím byl Mgr. Fuci z FF UK
 • pro studenty I. ročníku se dne 17. 10. 2016 konala přednáška PhDr. I. Světlé z PPP pro Prahu 7 a 8 „Jak se správně učit“
 • 10. 2016 byl zároveň elektronicky prováděn anonymní dotazník pro žáky závěrečného ročníku týkající se profesní orientace žáků středních škol; zadavatelem byl odbor školství a mládeže MHMP
 • ve dnech 25. 10., 4. 11. a 11. 11. 2016 byly pro zájemce z III. ročníku uspořádány testy profesní orientace; místem konání byla PPP pro Prahu 7 a
 • pro zájemce z III. a IV. ročníku o studium medicíny se dne 2. 11. 2016 ve škole uskutečnila prezentace 1. - 3. LF UK; o problematice studia a vhodné přípravy na přijímací zkoušky se studenty pohovořila A. M. Stejskalová, studentka II. ročníku 2. LF UK
 • propagaci studia na technických VŠ s názvem „Zajímá tě, co je uvnitř“ byla dne 7. 11. 2016 věnována exkurze na Fakultě strojní ČVUT v Praze
 • Informační den Univerzity Karlovy mohli studenti - podle vlastní volby - samostatně navštívit v sobotu dne 12. 11. 2016 od 9 do 17 hodin

 

Poradenství v oblasti výběru a přihlášek na vysoké školy humanitního a přírodovědného zaměření.

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 7 a 8, poradenství k výběru profese.

 

Mgr. Stanislav Kettner

kariérový poradce

konzultace předem sjednané na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace pro studenty, kteří hledají informace o studiu na VŠ nebo hledají práci, lze nalézt na uvedených webových stránkách:

www.gwo.cz www.occupationsguide.cz www.istp.cz www.volna-mista.cz
www.volbapovolani.cz www.ejob.cz www.praha-skoly.cz www.hledampraci.cz
www.atlasskolstvi.cz www.jobatlas.cz www.msmt.cz www.annonce.cz
www.nuov.cz www.uradprace.cz www.uiv.cz www.cvonline.cz
www.nvf.cz www.zaskolou.cz www.startnatrhprace.cz www.asse.cz
www.mpsv.cz www.aise.cz www.jobs.cz www.prijimacky.cz
www.prace.cz www.aktivnistudium.cz www.jobpilot.cz www.csvs.cz
www.pppp.cz www.risa.cz www.vzdelani.cz www.vysokeskoly.cz
www.ceskaskola.cz www.icm.cz -> testy COMDI    
Naposledy změněno čtvrtek, 01 prosinec 2016 15:29

V rámci podpory vzdělávání cizinců jsme jako škola navázali spolupráci se sdružením pro příležitosti mladých migrantů  Meta o.s., www.meta-os.cz a  Integračním centrem Praha, o.p.s., www.icpraha.com. Organizace působí v oblasti integrace cizinců a nabízí řadu užitečných služeb. Pro naše studenty využíváme nejvíce přítomnost komunitního tlumočníka na třídních schůzkách.

Naposledy změněno středa, 27 září 2017 13:38

V rámci výchovného poradenství věnujeme velkou pozornost studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Se studenty se pracuje dle vyhlášky MŠMT 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Na základě doporučení z poradny, které připravuje PhDr. Iva Světlá z PPP Glowackého Praha 8 (www.ppppraha7a8.cz), vypracovává výchovná poradkyně plány pedagogické podpory (PLPP) a  individuální vzdělávací plány (IVP). IVP slouží k podpůrným opatřením při vzdělávání studentů s SPU a zohlednění jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

Studenti se specifickými poruchami učení a chování a jejich rodiče se mohou také obrátit na DYS-centrum Praha o.s., se kterým gymnázium spolupracuje. Veškeré informace najdete na stránkách sdružení www.dyscentrum.org.

Naposledy změněno středa, 27 září 2017 13:40
neděle, 12 leden 2014 12:36

Studium na VŠ v zahraničí

Vysokoškolské studium v zahraničí je pro mnohé studenty stále velkou neznámou. Dne 7.1.2014 se proto na GULZU v rámci kariérního poradenství uskutečnila přednáška o možnostech bakalářského studia za hranicemi ČR. Jan Košata - absolvent GULZU,student University of Edinburgh a Son Tran Tuan - student Brown University představili studentům třetího ročníku současné možnosti nabízené vysokými školami v zahraničí. Prezentace byla zaměřena na studium ve Velké Británii a USA. Cílem bylo přiblížit specifické znaky takového studia, stručně popsat přijímací řízení a možnosti finanční podpory, či nastínit  možnosti absolventů, a vnést tak trochu světla do tématu, které se při výběru VŠ často opomíjí.

úterý, 07 leden 2014 22:45

Prezentace VŠE a FSV-UK

Ve středu 14.12.2013 v rámci kariérového poradenství proběhla pro studenty prezentace VŠE a FSV-UK.
Mezi současné studenty gymnázia přišli naši bývalí absolventi. Studium na národohospodářské fakultě a FSV-UK představila Zoja Kolevská. Fakultu mezinárodních vztahů prezentoval Jan Lovas. Studenti IV. a III. ročníku byli seznámeni s možnostmi studia, jednotlivými obory, zaměřením a uplatněním absolventů VŠE. Seznámili je s možnostmi jak získat stipendium, se zahraničními stážemi, studentskými soutěžemi a volnočasovými aktivitami. Přiblížili jim život studenta - vysokoškoláka.

pondělí, 16 září 2013 22:16

Testy profesní orientace

Studenti, kteří se dnes nezúčastnili vyhodnocení testů, si musí sami dohodnout termín s paní PhDr.I. Světlou v PPP P-8.

sobota, 14 září 2013 16:00

Vyhodnocení Testů profesní orientace

Dne 16.9. 2013 provede PhDr.I. Světlá z PPP Prahy-8 vyhodnocení Testů profesní orientace.

Kde: místnost kariérového poradenství
Začátek: od 8:15 hodin
Rozpis studentů: viz. nástěnka rozvrhu

středa, 01 duben 2015 00:00

ChemQuest 2015

ChemQuest 2015

Studenti našeho gymnázia Simona Koudelková z 3.C, David Šebrle z 3.C a Jan Suchan z 2.C se ve čtvrtek 26. března zúčastnili 3.ročníku finále chemické soutěže ChemQuest 2015. Do finálového kola mezi osm nejlepších byli vybráni z 26 soutěžních týmů. S chemickým experimentem „Jarda Jágr odhalen, konec kariéry“ vybojovali krásné třetí místo!

Našim studentům patří velká gratulace a poděkování.

Zapsala: prof. Balounová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám