Název: Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8

Sídlo: Praha 8, U Libeňského zámku 1

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU: 2111621650/2700

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výbor SRPŠ:

Předsedkyně: ing. Květuše Martínková

Místopředseda: ng. Lubomír Prosecký, DiS

Hospodářka: MUDr. Irena Svitáková

 

Naposledy změněno středa, 20 listopad 2019 08:04
Žádost o finanční příspěvek SRPŠ - 2016/2017 
Darovací smlouvy 2016 - ke stažení ZDE 
Darovací smlouvy 2015 - ke stažení ZDE 
  
Darovací smlouva č. 2/2014 - 18.9.2014 
desky se záklopkou pro maturanty 3 255,0
květinové dekorace – maturity, Selestiánské divadlo 5 700,0
pohoštění maturitní zkoušky 13 663,0
odměny nejlep. stud. školy za 2.pol.škol. roku - poukázky - knihy, kino 5 882,0
odměny za soutěž 4. ročník - nejlepší tablo - poukázky 1 000,0
startovné v golfovém turnaji – 3. studenti 1 400,0
odměny za výtvar.soutěž o logo k 100. výročí nar. B. Hrabala - knižní poukázky 1 700,0
odměny nejlep.stud. školy za 1.pol.škol. roku - poukázky - knihy, kino 9 480,0
  24 250,0
Darovací smlouva č. 5/2013 - 5.12.2013: 
vestavná skleněná vitrina na vystavování pohárů 30 220,0
medaile pro vánoční turnaj ve florbale 912,0
repre fond - karta Scolarest 4 000,0
  35 132,0
Darovací smlouva č. 4/2013 - 13.11.2013: 
ročenka školy 2013 - 500 ks (A5, 44 stran) 21 850,0
trička s potiskem loga školy - 16 ks (á 169,40) 2 892,0
trička s potiskem loga školy - 30 ks (á 163,35) 4 901,0
lavice na chodby - 6 ks (á 1.593,- Kč) 9 560,0
propagační předměty (igel. tašky - 550 ks, kalendáříky - 500 ks) 9 390,0
  48 593,0
Darovací smlouva č. 3/2013 - 21.10.2013: 
knižní pouk.pro vybrané studenty na konci šk.roku 12/13 (500,-/třídu vyjma 4.roč.) 5 500,0
medaile pro volejbalové družstvo 736,0
  6 236,0
Darovací smlouva č. 2/2013 - 20.6.2013: 
lavice do odpočinkových zon 6 ks - schválena cena do 20.000 16 338,0
preventivní besedy pro 4. ročníky (sex, HIV/AIDS…) 1 200,0
občerstvení u maturit (5.000 na třídu, celkem 20.000) 18 000,0
slavnostní předání maturit. vysvědč., pronájem Libeň.zám. (cena do 20.000):  
- desky - maturity 3 861,0
- růže - maturity 3 600,0
- pronájem sálu - Libeňský zámek (1 den) 7 986,0
poháry pro tým 4. ročníku - 3x výhra škol. turnaje ve volejbale 2 072,0
odměna pro 3 studenty 2. roč. za 3. místo v krajském kole Europanostra:  
- knižní poukázky á 500,- Kč 1 500,0
příspěvek na sportovní kurz - pronájem sportovistě atd. (2×5.000,- Kč) 10 000,0
  64 557,0
Darovací smlouva č. 1/2013 - 6.3.2013: 
částečná úhrada nákladů na volejbalový turnaj 5 620,0
- 8 chlapců a 1 ped. dozor, 9×250 Kč ubytování, doprava 7×160 Kč tam,  
- 9×160 Kč zpět, stravování 9×90 Kč snídaně, večeře  
trička s potiskem loga školy - 31 ks (á 169,40), dresy s čísly - 10 ks (á 211,75) 7 550,0
  13 170,0
Darovací smlouva č. 3/2012 - 20.12.2012: 
částečná úhrada nákladů na florbalový turnaj 5 573,0
- celkové nákl.na turnaj za pronájem haly - 6.175,-; rozdíl doplatili studenti,
kteří neměli zaplacené příspěvky SRPŠ, 14×43,- Kč = 602,- Kč
 
  5 573,0
Darovací smlouva č. 2/2012 - 17.12.2012: 
trička s potiskem loga školy - 30 ks (á 168,-) 5 400,0
výtvarka - malířské stojany - 10 ks×499,- 4 990,0
zpěvníky 3 300,0
výtvarka - kartony, papíry 5 950,0
výtvarka - špejle, tempery, fixy, štetce atd. 696,0
výtvarka - malířské stojany, 8 ks 4 903,0
tonometr rtuťový 1 240,0
chemikálie pro běžný provoz labor. cvičení 1 183,5
český jazyk - knihy 647,0
  28 309,5
program model OSN - proplacení 3 studentům registr. poplatek - 3×800,- 2 400,0
repre fond - karta Scolarest 3 000,0
  33 709,5
Darovací smlouva č. 1/2012 - 28.11.2012: 
trička s potiskem loga školy - 30 ks (á 177,60) 5 328,0
letáky, propag. matereriály na Schola Pragensis 2012 12 360,0
  17 688,0

 

Naposledy změněno čtvrtek, 22 září 2016 11:53

Vážení rodiče,

pokud máte zájem gymnázium podpořit formou finanční či věcného daru a zároveň si odečíst tuto částku z daní, obraťte se na vedení školy, a nebo na výbor SRPŠ v případě rady či doporučení na nejlepší využití Vašeho daru. Jakákoliv Vaše pomoc povede ke zkvalitnění výuky či prostředí ve škole.

 

Naposledy změněno pondělí, 09 únor 2015 11:49

Vážení rodiče,

na počátku školního roku bývá zvykem vybírat příspěvek SRPŠ. Děje se tak ve všech základních a středních školách. Je to Váš příspěvek, díky kterému má škola podporovat studenty v jejich aktivitách a oceňovat jejich úspěchy. Pro školní rok 2019/2020 byla zástupci tříd odhlasována výše příspěvku 800,- Kč za každého studenta. V případě sourozenců se platí 1000,- Kč za oba studenty. Pokud se jedná o studenta ze sociálně slabé rodiny a doloží “Rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě” je výše příspěvku snížena na 200,- Kč. V souladu se stanovami žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu poskytovanou SRPŠ. Příspěvek je možné odevzdat ve škole třídnímu učiteli či zaslat na běžný účet SRPŠ. K identifikaci studenta je nezbytně nutné uvést do poznámky příjemce jeho jméno a třídu a do VS uvést rodné číslo bez lomítka. Po dohodě je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek. Příspěvek SRPŠ je nutné uhradit do 31.10.2019.

 

Využití příspěvku:

1.podpora vědomostních soutěží + odměny (model OSN, olympiády…)

2.podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)

3.podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů (V. Británie, sportovní kurz Třemošnice…)

4.zlepšení prostředí pro studenty, odpočinkové a studijní zóny, informační centrum

5.podpora projektů vedoucích k sounáležitosti studentů se školou

 

Forma distribuce příspěvků:

Veškeré příjmy resp. příspěvky SRPŠ budou na konkrétní schválené účely předávány škole prostřednictvím darovacích smluv, nebo přímo poskytovateli, na základě jím předložených a SRPŠ odsouhlasených faktur.

 

Naposledy změněno středa, 20 listopad 2019 08:00
úterý, 03 únor 2015 00:00

Školská rada

Napsal(a)

Školská rada byla ustanovana podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167.

Členové školské rady:

  • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. - za zřizovatele
  • Mgr. Lukáš Manhart - za zřizovatele
  • Ing. František Novotný - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Soňa Svítilová - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Eva Jirousová - za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Martin Čermák - za pedagogické pracovníky

Předseda: Ing. František Novotný

Místopředseda: Mgr. Eva Jirousová

Zapisovatel: Mgr. Martin Čermák

Volby do školské rady proběhly dne 11. dubna 2018.

 

 

úterý, 29 srpen 2017 00:00

Přípravné kurzy matematiky a českého jazyka

Napsal(a)

Ve školním roce 2019/2020 pořádáme přípravné kurzy pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu. Kurzy probíhají od pondělí do čtvrtka (16.15 hod - 17.45 hod).

Oba předměty nelze navštěvovat ve stejný den!

Ke dni 11. 11. 2019 jsou naplněny všechny kurzy. Další přihlášky nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Matematika (M): 15 lekcí po 90 minutách

Český jazyk (ČJ): 15 lekcí po 90 minutách

Kdy začínáme? v týdnu od 25. listopadu 2019

 

Kurz

Cena

M

1300 Kč

ČJ

1300 Kč

M+ČJ

2400 Kč

Jak se přihlásit? E- mailem od 28. srpna 2019 na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(uveďte Vaše telefonní číslo).

Jak zaplatit? Bankovním převodem (údaje sdělíme emailem po přihlášení).

Poznámka:

Dotazy zodpovíme na tel. čísle 604 242 569 (prof. Vítová).

úterý, 03 únor 2015 00:00

Informace o studiu

Napsal(a)

Počínaje školním rokem 2014/2015 probíhá výuka podle nového Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

Gymnázium má všeobecné zaměření. Studenti mají možnost specializace od třetího ročníku formou bloků volitelných předmětů. Bloky zahrnují čtyři oblasti:

  1. zaměření na matematiku a IVT
  2. společenskovědní předměty
  3. přírodovědné předměty
  4. jazyky (cizí – například možnost složení mezinárodních certifikátů – i mateřský)

Hodinovou dotaci pro jednotlivé předměty uvádí následující tabulka.

Z cizích jazyků budeme i nadále nabízet angličtinu, němčinu a španělštinu v návaznosti na úroveň dosaženou na ZŠ, dále pak ruštinu a jako nepovinný předmět i latinu. Podmínkou pro otevření těchto předmětů je dostatečný počet zájemců, což zpravidla bývá zhruba polovina třídy.

Třídy se také zpravidla dělí na polovinu na hudební a výtvarnou výchovu, přičemž každý žák si volí jeden z těchto předmětů.

V předmětech chemie, fyzika a biologie se uskutečňují také praktická laboratorní cvičení.

 

UČEBNÍ PLÁN (PLATNÝ PRO STUDUJÍCÍ OD 2019/2020)

Plán zobrazuje týdenní hodinové dotace jednotlivým předmětům:

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 3 4 3
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 0 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 0
Chemie 2 3 2 0
Biologie 2 2 3 2
Informatika a její aplikace 2 2 0 1
Estetická výchova (hudební / výtvarná) 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 0 2 2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2
Volitelný předmět 3 0 0 0 2
Volitelný předmět 4 0 0 0 2

UČEBNÍ PLÁN

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 0 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 0
Chemie 2 3 2 0
Biologie 2 2 3 2
Informatika a její aplikace 2 2 0 2
Estetická výchova (hudební / výtvarná) 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 0 2 2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2
Volitelný předmět 3 0 0 0 2

Studentská rada se skládá ze zvolených zástupců všech tříd, má 24 členů.

Naším cílem je vylepšení komunikace a spolupráce s vedením školy a profesory. Spolupodílíme se na přípravě různých školních akcí.

Vedení studentské rady ve školním roce 2017/2018 pracuje ve složení:

Anna Jíchová (2.A) - předsedkyně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Daniel Ryjant (3.A) - místopředseda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Čepický (1.A) - zapisovatel

 

STANOVY STUDENTSKÉ RADY

 

V případě dotazů pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápisy ze studentských rad jsou ke stažení v příloze.

 

 

Naposledy změněno středa, 28 únor 2018 18:27

Chceš se stát členem klubu?

Jako každý školní rok i ve školním roce 2019/2020 mají studenti naší školy možnost stát se členy KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ.

Přihláška ke stažení: https://www.klubmladychdivaku.cz/files/Prihlaska-C-pro-studenty.pdf?v=1803314196

Důvěrník KMD vybírá a objednává pro studenty vstupenky. Každý člen má právo obdržet během sezóny šest vstupenek na divadelní představení pražských divadel z nabídky KMD. Studenti – členové KMD si každý měsíc po dobu šesti měsíců vybírají měsíčně jedno představení z několika, tedy mohou svůj výběr velmi ovlivnit.

Cena tohoto cyklu je 650,- Kč. Přihlášky s platbou předejte prof. Vítové do 16. září 2019.

Členové spolupracují s důvěrníkem, jsou pravidelně seznamováni s nabídkou i popisem titulů na nástěnce KMD a mohou aktivně prostřednictvím důvěrníka ovlivňovat výběr představení.

D. Vítová

 

 

Duben 2020

 

1. 4. (středa) - Švandovo divadlo - Zabít Johnyho Glendenninga

 

23. 4. (čtvrtek) - Divadlo V Dlouhé -  Sonety

 

Březen 2020

9. 3. (pondělí) - Divadlo ABC - Žebrácká opera

10. 3. (úterý) - Divadlo Na Zábradlí -  Persony

 

Únor 2020

15. 2. (sobota) - Goya Music Hall - Čarodějka

18. 2. (úterý) - Divadlo Bez Zábradlí -  Tři muži na špatné adrese

Leden 2020

21. 1. (úterý) - Divadlo Palace - Benátky pod sněhem

29. 1. (středa) - Divadlo V Dlouhé - Lidská tragikomedie

 Prosinec 2019

5. 12. (čtvrtek) - Divadlo ABC - Bedřich Smetana: The Greatest Hits

11. 12. (středa) - Divadlo Na Fidlovačce - Výjimečný stav

Listopad 2019

1. 11. (pátek) - Studio DVA - Bond/Medea

21. 11. (čtvrtek) - Divadlo Bez Zábradlí - Art

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2018/2019:

Divadlo Na Vinohradech - Když ptáčka lapají, Jatka 78 (hraje Vosto 5) - Probuzení, Divadlo Archa - Thomas a Ruhler: Dinner,  Divadlo Komedie - Než vše začalo, Divadlo V Dlouhé - 407 gramů z Bohumila Hrabala, Sen v červeném domě, Divadlo Minor - Válka profesora Klamma, Divadlo V Řeznické - Odvolání, Švandovo divadlo - Úklady a láska, Divadlo Palace - Rodina je základ státu, Divadlo Pod Palmovkou - Pusťte Donnu k maturitě, Divadlo ABC - ILOVEMAMMA, Moře, Divadlo Na Fidlovačce - Ženy na pokraji nervového zhroucení, Goya Music Hall - Fantom opery, Divadlo Spejbla a Hurvínka - Spejbl a město hříchů, Činoherní klub - Urna na prázdném jevišti, Zrada

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2017/2018:

Divadlo Palace: Velká zebra, Perfect Days, Penzion pro svobodné pány - Divadlo V Celetné: Srpen v zemi Indiánů, Kašpar: Opilí - Ypsilon: Vosto pět:Slzy ošlehaných mužů - Divadlo V Dlouhé: Viktor aneb dítka u moci, Jak jsem se ztratil - Hybernia: IAGO - Nová scéna Národního divadla: Máj, Křehkosti, tvé jméno je žena - Goya Music Hall: Ples upírů - Divadlo Na Fidlovačce: Mezi nebem a zemí - DIvadlo Na Zábradlí: Velvet Havel - Divadlo Archa: Vizita - La Fabrika: Tango, ó tango - Divadlo ABC: Teror

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2016/2017:

Divadlo na Vinohradech: Velká mela aneb francouzská kuchyně, Bytná na zabití, Když ptáčka lapají - Jatka 78: Café bizzare (Body Voice Band) - Divadlo V Dlouhé: Mnoho povyku pro nic, Lidská tragikomedie - Divadlo Broadway: Partička - Vánoční speciál, Kleopatra - Divadlo Palace: Jo, to není jednoduché - Činoherní klub: Americký bizon - Studio Ypsilon: Rusalka - La Fabrika: Holektiv: Study, Tango, ó tango - Divadlo Na Fidlovačce: Eva tropí hlouposti - Viola: Máj - Bára Hrzánová - Divadlo ABC: August, August, August - Divadlo Spejbla a Hurvínka: Spejbl a město hříchů - Divadlo Na Zábradlí: Korespondence V + W

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2015/2016:

Divadlo pod Palmovkou: Můj romantický příběh, Sex noci svatojánské - Studio Ypsilon: Vratká prkna, Babička se vrací - Studio DVA: Pro dámu na balkóně, Evita - Divadlo Na Vinohradech: Rok Glembayů, Nevzdávej to - Divadlo ABC: Romulus Veliký - Divadlo Na Fidlovačce: My Fair Lady - Činoherní klub: Dámský krejčí - Divadlo V Dlouhé: S úsměvy idiotů - Stavovské divadlo: Les - Švandovo divadlo: Popeláři - Divadlo ABC: Bedřich Smetana The Greatest Hits - Divadlo Hybernia: Sybila - Divadlo Broadway: Angelika - Činoherní klub: Ujetá ruka - Rokoko: Hodina před svatbou

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2014/2015:

Studio DVA: Soukromý skandál, Hlava v písku - Divadlo na Vinohradech: Dvojitý agent, Amadeus - Divadlo ABC: Drž mě pevně, miluj mě zlehka, České vánoce, Listopad - Divadlo v Dlouhé: Tři mušketýři, 407g z Bohumila Hrabala - Stavovské divadlo: Pán s Prasečkova - Nová scéna: Blackbird, Ohrožené druhy - Národní divadlo: Sólo pro tři - Divadlo S+H: Spejbl versus Drákula, Dějiny kontra Spejbl - Divadlo v Celetné: Zrada - Divadlo na Fidlovačce: Eva tropí hlouposti, Babička, My fair lady - Rokoko: Oddací list - Divadlo na Zábradlí: Europeana - Činoherní klub: Kukura

Představení, která byla v nabídce ve školním roce 2013/2014:

Švandovo divadlo: Hamlet Národní divadlo: Radúz a Mahulena Studio DVA: Klára a Bára Divadlo na Vinohradech: Vstupte! Divadlo v Dlouhé: Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách Divadlo v Dlouhé: Naši furianti Stavovské divadlo: Zahradní slavnost Ypsilonka: TGM aneb Masaryk v kostce Divadlo v Dlouhé: Tři mušketýři Divadlo v Dlouhé: Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka Divadlo ABC: Bedřich Smetana: The Greatest Hits Národní divadlo - Nová scéna: Nosorožec Švandovo divadlo: Krakatit Divadlo Na Zábradlí: Zlatá šedesátá Disk: Dvacet tisíc stránek Divadlo v Dlouhé: Oněgin byl Rusák Dejvické divadlo: Spřízněni volbou Činoherní klub: Tramvaj do stanice touha

Ve školním roce 2012/2013 byla v nabídce tato představení:

Stavovské divadlo: Richard III. Na Vinohradech: Brouk v hlavě Hudební divadlo Karlín: Jesus Christ Superstar ABC: Král Lear, Rváč, Na Fidlovačce: Shapira, Hotel mezi dvěma světy V Dlouhé: Tři sestry, Tři mušketýři, Láska a peníze Rokoko: Důkaz, Sebevrah Na Zábradlí: Asanace Dejvické divadlo: Modrovous, Brian, Wanted Welzl Hybernia: Vánoční koleda, Hello Dolly! Kašpar V Celetné: Rozmarné léto Viola: Jak se co dělá

Naposledy změněno úterý, 25 únor 2020 10:56

Zde naleznete Výroční zprávy školy počínaje školním rokem 2011-2012.

Naposledy změněno čtvrtek, 21 listopad 2019 11:24

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám