středa, 19 duben 2017 00:00

Juniorský maraton

18. duben 2017 byl dnem 21. ročníku juniorského maratonu pro Prahu a střední Čechy. Tuto událost si nenechalo ujít „10 statečných“ z GULZ. Přestože byl náš tým sestaven ze sportovců různého zaměření, nechtěli jsme se nechat nikým zahanbit! Přes nepřízeň počasí a absenci tréninků jsme každý vložili maximum sil do svého 4,2 km dlouhého úseku. Odměnou nám bylo 31. místo z celkového počtu 83 soutěžících týmů. Možná by někdo s takovým výsledkem spokojený nebyl, ale pro nás je toto umístění výzvou do dalšího ročníku. V něm se hodláme maratonu nejen opět zúčastnit, ale rádi bychom se i posunuli o další místa výš.

Tomáš Mráz, 1.A

úterý, 11 duben 2017 00:00

Prezentace - NSZ

Ve čtvrtek 29. 3. 2017 se v rámci kariérového poradenství (KP) uskutečnila prezentace o Národních srovnávacích zkouškách (NSZ). Přednášku pro studenty III. ročníku provedla vzdělávací společnost SCIO. Studenti byli seznámeni obecně s testy, které jsou obsahem NSZ. Vzorově byl rozebrán test Obecných studijních předpokladů a jeho skladba. Účastníci přednášky získali informaci o počtu VŠ, které NSZ akceptují, nebo k nim přihlíží. V přehledu jednotlivých VŠ a fakult se studenti navíc dozvěděli, ze kterých předmětů lze zkoušku vykonat. Závěrem přednášky byla všem účastníkům nabídnuta možnost vyzkoušet si NSZ zdarma, a to buď on-line, nebo písemně pilotováním ve škole.

Stanislav Kettner

Jako třída 3.B jsme v březnu 2017 absolvovali (v rámci dnů poznávání) exkurzi na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; navštívili jsme jednotlivá stanoviště, kterými prochází každý dárce krve. I přesto, že někteří z nás neopouštěli oddělení úplně svěží, byla to pro všechny velmi zajímavá zkušenost.

Následně jsme se přemístili (částečně pěšky ze Starého Města přes Karlův most na Malostranské náměstí) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde se nás ujala příjemná paní průvodkyně a prošli jsme si téměř celou budovu. Podstatnou část výkladu jsme vyslechli na galerii pro hosty, ze které jsme hezky viděli, kde při jednáních poslanci a členové vlády sedí.

Den to byl velmi příjemný, a to i díky sluníčku, které celou dobu svítilo …

Johana Baráková

úterý, 04 duben 2017 00:00

Asociace učitelů španělštiny na GULZ

Tisková zpráva

V sobotu 25. března 2017 se na Gymnáziu U Libeňského zámku, Praha 8, konalo první letošní odborné setkání učitelů španělštiny sdružených do Asociace učitelů španělštiny ČR (dále jen AUŠ). Setkání bylo současně i zasedáním valné hromady AUŠ.  

 Závěr měsíce března patří již tradičně odborné konferenci, kterou výbor AUŠ organizuje pro své členy. Akce se konala ve velmi příjemném a technicky skvěle vybaveném prostředí sborovny Gymnázia U Libeňského zámku. Setkání se zúčastnilo na třicet vyučujících španělštiny, kteří přijeli z mnoha regionů republiky. Se svými přednáškami vystoupili představitelé španělské a argentinské ambasády a majitelka Latin Art Gallery, didaktický workshop si připravila didaktička španělského nakladatelství Edinumen. Ten byl doplněn prezentací publikací zorganizované českým zástupcem tohoto nakladatelství, společností ILC Czechoslovakia, s.r.o.

 S prvním příspěvkem nazvaným Argentina hoy vystoupil velvyslanec Argentinské republiky pan Carlos Alejandro Poffo. Zaměřil se na novověké dějiny své země, aktuální ekonomickou, sociální a politickou situaci. Stručně zmínil historii česko-argentinských obchodních vztahů a jejich současnou podobu.

 Následující příspěvek Arte y Cultura Latina en la República Checa byl tematicky spjat s aktivitami Latin Art Gallery. Majitelka této pražské galerie, výtvarnice a lektorka španělštiny Katerina Bohac představila portfolio aktivit, mezi které patří výstavy a výtvarné workshopy.

 Třetí přednášející byla atašé pro vzdělávání španělské ambasády Pilar Barrero García. Paní atašé seznámila přítomné s připravovanými vzdělávacími aktivitami velvyslanectví a představila nabídku letních stipendijních pobytů pro učitele španělštiny na španělských univerzitách v Santanderu a Salamance.

Posledním bodem programu byl workshop nazvaný La narración como dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE připravený didaktičkou nakladatelství Edinumen paní Inés Blanco. V úvodu se lektorka zaměřila na proces zapamatování a vybavení učební látky, následovala práce s úlohami, které mohou podpořit zájem žáků a studentů o četbu a obsah cizojazyčného textu jako takového. Společnost ILC Czechoslovakia, s.r.o., zástupce nakladatelství Edinumen v České republice, připravila jako součást workshopu prodejní výstavu publikací.

 Závěr setkání byl věnován zasedání valné hromady AUŠ. Předseda AUŠ Tomáš Kupka za přítomnosti členů výboru a revizní komise přednesl zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření AUŠ, seznámil přítomné s výsledky revize účtů a nakládání s finančními prostředky. Valnou hromadou byla též schválena výše členského příspěvku na aktuální období a projednán plán činnosti na rok 2017. 

Gymnázium U Libeňského zámku je jedním z nejstarších gymnázií v Praze. Založeno bylo v roce 1909 a dodnes poskytuje všeobecné vzdělání na vysoké úrovni. Oborová vazba této školy na AUŠ je především díky zdejší výuce a vyučujícím španělštiny, které jsou aktivními členkami AUŠ, PhDr. Jitka Fenclová je dokonce dlouholetou členkou výboru AUŠ. Poskytnutí „útočiště“ sobotnímu setkání vnímá vedení AUŠ jako významnou podporu současného vedení gymnázia vzdělávacím a profesním sdružením, která usilují o vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vyučujících.    

 Asociace učitelů španělštiny, z.s. je institucí, která v České republice sdružuje většinu vyučujících španělštiny všech typů a stupňů škol. Jejím úkolem je zprostředkovávat svým členům nové informace z oboru, o stipendijních programech pro učitele, o soutěžích, pomáhá školám v hledání vyučujících španělštiny, spolupracuje s ambasádami španělsky mluvících zemí a s mnoha zahraničními a tuzemskými vydavatelstvími didaktických materiálů. Ročně pořádá několik konferencí s přednáškami odborníků z oboru, prezentacemi učebnic apod. Tato oborová instituce, založená již v roce 1992, je členem FIAPE (Federace asociací učitelů španělštiny).      

 Tomáš Kupka, předseda AUŠ ČR,

Gymnázium Česká Třebová, Tyršovo nám. 970,

560 02 Česká Třebová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

středa, 29 březen 2017 00:00

Den poznávání 3.A

28. 3. 2017 se studenti 3.A v rámci dnů poznávání účastnili dvou zajímavých akcí. Nejprve navštívili transfuzní oddělení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V prostorách transfuzní stanice vyslechli přednášku s prezentací týkající se významu krve v lidském organismu, kterou vedla členka Českého červeného kříže. Poté měli studenti možnost vidět chod celého oddělení od příchodu dárce přes odběr krve až po pomůcky a přístroje, kde je krev uchovávána.

Potom se studenti přemístili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V tamějším informačním centru nejprve zhlédli dokument o Poslanecké sněmovně, následně prošli bezpečnostním rámem a absolvovali komentovanou prohlídku přímo v prostorách Poslanecké sněmovny.

Obě akce byly zajímavé, doplňující a tematicky obohacující výuku, která v současné době ve třetím ročníku probíhá.

 

E. Jirousová, L. Marešová

úterý, 28 březen 2017 00:00

Carollův Kloboučník by mohl závidět

V pondělí 20. 3. se  hodina výtvarné výchovy v 1. A změnila v dílnu modistek. Studentky připravily kolekci jarních (a nejenom jarních) kloboučků z recyklovatelných a přírodních materiálů.

Přivítejte letošní jaro  a pokochejte se vybranými originálními výtvory.

Ostatní práce naleznete vystavené v učebně výtvarné výchovy.

 

Olga Brandtová

pondělí, 13 březen 2017 00:00

Soutěž „Naši nejlepší“

Také v letošním školním roce 2016 – 2017 na naší škole probíhá soutěž „Naši nejlepší“.

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 10. 3. 2017.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, kterými jsou především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charitu a sportovní reprezentaci).

Dále byli oceněni všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, a trojice studentů s nulovou absencí za celé pololetí.

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Nejlepším studentem školy v prvním pololetí školního roku 2016 – 2017 se stal Richard Fluxa z 2. C, seznam dalších oceněných je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 3.A (třídní profesorka Eva Jirousová).

L. Vašků

čtvrtek, 02 březen 2017 00:00

Pražský kalich - školní kolo

Ve středu 1. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Pražský kalich. Recitovali žáci ze všech ročníků, úroveň byla nadstandardní. Porota shledala jako nejlepší výkony Adély Zahradníčkové, Adély Jiříkové a Viktoriye Leskiv. Všechny tři postupují do dalšího kola. Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon získal Mikoláš Novotný.

T. Ficza

úterý, 21 únor 2017 00:00

Pozdrav z Alp

Zdravíme z Rakouska z výběrového lyžařského zájezdu ze střediska Serfaus Fiss Ladis.

R. Balounová, E. Jirousová, J. Kanov

pondělí, 20 únor 2017 00:00

Biologická olympiáda

Dne 15. února 2017 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se celkem 17 žáků v kategorii A a B. Výsledková listina je k nahlédnutí na nástěnce chemie-biologie ve 3. patře. Všichni se úkolu zhostili s elánem a potřebnou fundovaností, za což jim patří obdiv.

J. Bok

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám