Předmětové komise

Předseda komise: Mgr. Jiří Kanov Členové komise: Mgr. Eva Jirousová Mgr. Stanislav Kettner V rámci výuky TV jsou zařazeny následující aktivity: 1. ročník - Lyžařský výcvikový kurz Místo konání: Rokytnice nad Jizerou Termín konání: konec ledna / začátek února Ubytování: Penzion Družba Stravování: plná penze 3. ročník - Sportovně-turistický kurz Místo konání: Třemošnice Termín konání: červen Ubytování: Sporthotel Stravování: plná penze Další aktivity: VÝBĚROVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 2018 INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE Výběrový lyžařský zájezd - Rakousko/Švýcarsko Termín konání: únor /…
Naposledy změněno pondělí, 11 září 2017 10:30
Charakteristika předmětu: Angličtina je na našem gymnáziu vyučována jako první cizí jazyk. Žáci jsou děleni do jazykových skupin dle úrovně pokročilosti (A2 - B1+) Výuka probíhá čtyřikrát týdně. Studenti třetích a čtvrtých ročníků si mohou v rámci volitelných předmětů vybrat buď dvouletý a jednoletý seminář anglického jazyka se zaměřením na konverzaci nebo reálie. Cílem výuky je rozvíjet tyto klíčové dovednosti a kompetence: Poslech s porozuměním, Čtení s porozuměním, Ústní interakce, Samostatný ústní projev, Písemná interakce, Písemný projev Součástí výuky anglického…
Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2017 06:46
Německý jazyk Charakteristika předmětu: Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk, který si žák vybírá ještě před nástupem na gymnázium. Výuka probíhá obvykle třikrát v týdnu po celou dobu studia. Hodinová dotace může být navýšena výběrovým seminářem ve třetím nebo čtvrtém ročníku. Cílem výuky je seznámit se s německým jazykem tak, aby se dal v běžném životě maximálně využít. Chceme žákům němčinu prezentovat jako jazyk kulturně i hospodářsky bohatého regionu, ve kterém se skrývají možnosti dalšího…
Naposledy změněno úterý, 03 říjen 2017 13:35
Český jazyk Motto: „Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“(Jiří Orten) „Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.“(Francis Bacon) Předseda komise: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D. Členové: Mgr. Jana Brožová PaedDr. Robin Eliášek Mgr. Tomáš Ficza Mgr. Tereza Renčínová Mgr. Miroslav Vosmik Vyučované předměty a povinně volitelné semináře Český jazyk a literatura Interpretace literárních textů Jazyková a literární cvičení…
Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2017 08:47
Předsedkyně Mgr. Ivana Lambeitlová - D, ZSV Členové: PhDr. Bohuslav Dvořák - D PaedDr. Robin Eliášek - ZSV Mgr. Martina Matějková - D Mgr. Věra Matěková - Z Mgr. Jana Mudrová - Z Mgr. Tereza Renčínová - D Mgr. Zuzana Stojanová - D, ZSV PhDr. Ivana Tolarová - D PhDr. Jaromír Valanas - ZSV Mgr. Lenka Vašků - ZSV Mgr. Miroslav Vosmik - ZSV Dějepis Dějepis se vyučuje ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Ve 3.…
Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:35
Předseda komise: Mgr. Jiří Bok - Bi, Ch Členové komise: RNDr. Radka Balounová Ph.D - Bi, Ch Mgr. Petra Červenská - Ch Mgr. Lucie Feyfrlíková - Bi Mgr. Eva Jirousová - Bi Mgr. Jiří Kanov - Bi Učební materiály Biologie 1. ročník Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc Doporučená literatura: Závodská R.: Biologie buněk, Scientia Kincl M.: Biologie rostlin, Fortuna, Praha Rosypal S.: Nový přehled biologie, Scientia Berger T.: Buněčná a molekulární biologie 2. ročník Papáček M.…
Naposledy změněno pondělí, 24 srpen 2015 07:29
Předsedkyně komise Mgr. Jana Mužáková - M, F Členové komise Mgr. Petra Červenská - IJA Mgr. Lucie Feyfrlíková - M Bc. Martin Herejk - IJA RNDr. František Kosina - M, F Ing. Milan Kotulek - IJA, F RNDr. Věra Matěková - M MgA. Ondřej Ševčík - IJA Ing. Božena Šmídová - IJA Mgr. Dana Vítová - M UČEBNICE POTŘEBNÉ K VÝUCE: Matematika: Matematika pro gymnázia; Prometheus 1. ročník: Základní poznatky z matematiky Rovnice a nerovnice Planimetrie Janeček, F.: Výrazy, rovnice,…
Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:36

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám