středa, 17 duben 2019 00:00

Projekt - Learning and Teaching without Limits

LEARNING AND TEACHING WITHOUT LIMITS

Sledujte nás na https://www.facebook.com/Learning-and-Teaching-without-Limits-283024469011901/

Hlavní myšlenkou projektu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a výměna osvědčených, tradičních a inovativních postupů s využitím ICT technologií v procesu vzdělávání.

Projekt bude realizován v anglickém jazyce.

Během projektu chceme navázat nové pracovní kontakty mezi učiteli a žáky, chceme sdílet zkušenosti a osvojovat si nové metody a formy práce.

Na projektu společně pracují čtyři partnerské školy:

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Slovensko
Kaunas A. Pushkin Gimnazium, Litva
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, Česká republika
Gladsaxe Gymnasium, Soborg, Dánsko

Projekt je určen pro žáky od 15 do 18 let.

V průběhu realizace projektu budou probíhat různé aktivity zaměřené na vzájemné vzdělávání učitelů a žáků. Všechny zapojené partnerské školy připraví minimálně 4 vyučovací hodiny, ve kterých využijí tradiční i inovativní metody vzdělávání. Budou realizovány během mobilit, v dalším období pak budou tyto metody ověřovány na jednotlivých partnerských školách.

Každá partnerská škola uspořádá kulturní večer zaměřený na představení země, kultury a tradic. Návštěva zajímavých míst v partnerských zemích umožní žákům nashromáždit fotografie a videa, která následně zpracují.

Plánované výstupy projektu:

  • didaktická pomůcka pro učitele (metodika) a pracovní  listy v elektronické i tištěné podobě
  • mapa navštívených míst v Google Earth
  • webová stránka o projektu na platformě e-Twinning
  • logo projektu
  • krátká videa s ukázkamii vyučovacích hodin
  • fotoalbum s fotografiemi z jednotlivých fází projektu
  • konference, videofilm o projektu
  • dotazníková šetřeníZobrazeno 360 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám