čtvrtek, 14 únor 2019 00:00

Pražský kalich

Ve středu 13. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže Pražský kalich. Vítězům gratulujeme a všech zúčastněným děkujeme.

T. Ficza

čtvrtek, 14 únor 2019 00:00

Školní kolo biologické olympiády

Dne 6. 2. 2019 se na našem gymnáziu konalo školní kolo biologické olympiády. Letošní 53. ročník měl téma „Mládí vpřed!“. Soutěžící se úkolů zhostili skvěle a výkony byly opět velmi vyrovnané. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech, případně opět za rok při 54. ročníku. Vždyť není důležité vyhrát, ale důležitá je radost z poznávání.

J. Bok

úterý, 12 únor 2019 00:00

Maturitní ples 2019 - fotogalerie

středa, 13 únor 2019 00:00

Recitační soutěž

6. vyuč. hod.

pondělí, 04 únor 2019 00:00

Prváci na horách

Na konci ledna vyrazily třídy prvního ročníku na týdenní lyžařský výcvikový kurz do Rokytnice nad Jizerou. V termínu 19. – 26. 1. 2019 to byly třídy 1.A a 1.C a v termínu 26. 1. – 2. 2. 2019 třída 1.B.
Ubytovaní jsme byli v penzionu Družba ve Františkově. Výcvik probíhal po družstvech jak na sjezdových, tak na běžeckých lyžích. Součástí programu byly i přednášky o mazání lyží a o lyžařské výzbroji a výstroji. Během týdne jsme lyžovali na sjezdovce u penzionu a zdatnější lyžaři i na sjezdovkách na Lysé hoře. Nechyběl ani celodenní výlet na běžkách, kdy žáci měli možnost poznat hřebeny Krkonoš, zimní středisko Harrachov či Rezek. Vyvrcholení přinesly v obou týdnech páteční závody ve slalomu a běhu na lyžích. Nejlepší závodníci obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
V letošním roce panovaly v obou týdnech skvělé sněhové podmínky. Doufáme, že se všem zúčastněným zájezd líbil a že na něj budou rádi vzpomínat.

Za tým instruktorů Eva Jirousová

úterý, 08 leden 2019 00:00

Den otevřených dveří

čtvrtek, 20 prosinec 2018 00:00

Výměnný pobyt v Hamburku

V posledním listopadovém týdnu se 10 studentů našeho gymnázia zúčastnilo výměnného pobytu v Hamburku. Po celý týden studenti bydleli v německých rodinách a poznávali město společně s jejich přidělenými německými studenty. V Hamburku se podívali nejen na známé památky, ale také na netradiční místa a navštívili výuku na německé střední škole. Řekla bych, že pobyt se velmi vydařil a všichni už se těšíme, až se v květnu němečtí studenti podívají do Prahy.

Helena Profousová 3.B

čtvrtek, 13 prosinec 2018 00:00

Vánoční koncert

od 15.30

Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 se v naší škole konala Česko-slovenská studentská konference k 100. výročí vzniku Československa za účasti partnerského gymnázia v Popradu (pod vedením p. ředitele PhDr. V. Lajčáka, Ph.D.).

5. 12. proběhlo slavnostní zahájení v Slovenském inštitútu v Praze, kam pozvání přijal mimo jiné i člen Rady HM Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání PhDr. V. Šimral, Ph.D. et  Ph.D. Přítomní hosté-studenti obou gymnázií si při této příležitosti vyslechli přednášku k tématu česko-slovenské vzájemnosti od historika a badatele Mgr. M. Macháčka, Ph.D. Slavnostní chvíli podtrhla i recitační a hudební vystoupení studentů našeho gymnázia a dramatický přednes Mgr. T. Ficzy, který citoval z textu pamětníka, absolventa GULZ, o průběhu 28. října 1918 v Praze.

Vlastní studentská konference probíhala 7. 12. v budově Gymnázia U Libeňského zámku a studenti z obou škol své příspěvky prezentovali ve třech sekcích: dějepisné (u Mgr. I. Lambeitlové), jazykově-literární (u PhDr. O. Brandtové, Ph.D.) a společenskovědní (u Mgr. Z. Stojanové). Konferenci navštívil dokonce slovenský velvyslanec v ČR p. Peter Weiss, který vyjádřil podporu myšlence naší akce, myšlence česko-slovenské jazykové a kulturní spolupráce přispívající ke vzájemnému porozumění.

Naše první velká společná akce zaměřená na podporu studentské odborné činnosti a česko-slovenské spolupráce byla jistě důstojným příspěvkem k celostátním oslavám výročí vniku československé republiky a všem těm, kteří se o to zasloužili, patří velké díky.

O. Brandtová, organizátorka akce

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám