Vytisknout tuto stránku

Modernizace učebny a laboratoře biologie

Od 1.6.2019 – 30.4.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace učebny a laboratoře biologie “ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001019, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených na přírodní vědy. V rámci projektu tak dojde k modernizaci učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie určené studentům 1. - 4. ročníku. Modernizace spočívá v rekonstrukci učeben a jejich vybavení moderními technologiemi.

Celková výše podpory činí 2.188.460,87,- Kč.

 

 

 

Zobrazeno 311 krát