středa, 29 červenec 2020 00:00

Volby do školské rady - kandidáti

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena školské rady v doplňovacích volbách.

1. a 16. září 2020

Kandidáti:

MARTÍNKOVÁ KVĚTUŠE, Ing.  -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. C

PROSECKÝ LUBOMÍR, Ing.      -  zákonný zástupce nezletilé žákyně 3. B

 

středa, 22 červenec 2020 00:00

Volby do školské rady

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy

Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady (usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005) vypisuje ředitel školy volby do školské rady při škole. Funkční období stávajících členů školské rady skončí v dubnu 2021.

Ředitel školy zřizuje přípravný výbor ve složení:

Eliášek Robin, PaedDr.   (vedení školy)

Svitáková Irena, MUDr.  (SRPŠ)

Hrachová Eliška             (Studentská rada)

Informace a výzva volitelům k volbám do školské rady

Oprávněnými osobami k volbě jsou všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. 

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.

Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se stane kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Harmonogram řádných voleb do školské rady  

22. 7. 2020 ředitel školy zřídí přípravný výbor

27. 7. 2020 přihlašování a navrhování kandidátů do ŠR – předejte přípravnému výboru na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

29. 7. 2020 zveřejnění listin kandidátů do ŠR na: úřední desce školy, nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy

1. 9. 2020 třídní schůzky 1. roč.

                  Volby proběhnou v době: 16.30 - 18.30 hod. (zákonní zástupci nezletilých žáků)

16. 9. 2020 třídní schůzky 2, 3. a 4. roč.

                   Volby proběhnou v době: 11. 30 – 14.00 hod. a 17.00 – 19.30 hod. (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků)

17. 9. 2020 zveřejnění výsledků voleb

 RNDr. František Kosina

 ředitel školy

Naposledy změněno čtvrtek, 23 červenec 2020 18:13
čtvrtek, 09 červenec 2020 00:00

Informační schůzka pro 1. ročník

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je ve stádiu, kdy máme naplněny v souladu s kritérii 4 třídy (120 uchazečů). Dále připravujeme podklady v rámci odvolacího řízení, o kterých bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.

Informační schůzka rodičů přijatých žáků do 1. ročníku se uskuteční ve středu 15. 7. 2020 od 17 hod.

Program schůzky 

  • Organizace studia na škole
  • Adaptační pobyt
  • Stravování - ISIC karty
  • Různé

Schůzka se uskuteční online. Přihlášení bude možné od 16:45 hod. na adrese: google/meet

google.com/qsa-gdcd-acc 

Ve výjimečných případech je možná osobní účast ve škole. V tomto případě je nutné toto nahlásit předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně počtu zúčastněných osob, a to do úterý 14. 7. 2020.

Na setkání s Vámi se těší.

RNDr. František Kosina

ředitel školy                                                                                                     

                      

úterý, 07 červenec 2020 00:00

Pamětní deska

Zcela mimořádné druhé pololetí školního roku se nakonec podařilo zakončit 30. června 2020 rozdáním vysvědčení a již tradičním společným rozloučením na školním hřišti, tentokrát však obohaceným o malou slavnost. Na vstupní bráně do areálu gymnázia byla odhalena pamětní deska připomínající založení literárního časopisu DIVOKÉ VÍNO v roce 1964. U jeho zrodu stáli tehdejší studenti našeho gymnázia Ludvík Hess a Emil Machálek. Ačkoli časopis měnil svou podobu, existuje dodnes a mezi jeho přispěvatele se zařadilo mnoho významných českých umělců z oblasti literární i výtvarné. Slavnostnímu okamžiku byli spolu s pedagogy a studenty Gymnázia U Libeňského zámku přítomni starosta MČ Praha 8 O. Gros, D. Spáčil za Obec spisovatelů, spoluzakladatel Divokého vína L. Hess, který na akci přizval i řadu svých spolužáků a zavzpomínal na studentská léta; za umístění pamětní desky oceňující jejího nedávno zesnulého manžela poděkovala paní M. Machálková.

R. Eliášek

čtvrtek, 02 červenec 2020 00:00

Úřední hodiny v době letních prázdnin

 7. – 23. 7. 2020        po - čt: 10:00 - 15:00 hod.

27. 7. – 7. 8. 2020     celoškolní dovolená

12. 8. a 19. 8. 2020               10:00 – 15:00 hod.

27. 8. – 31. 8. 2020               10:00 – 15:00 hod.

V případě potřeby využijte telefonní spojení 266 199 750.

RNDr. František Kosina

ředitel školy

Žákyně 3.B Eliška Hrachová napsala práci na téma Rostlinolékařství v rámci soutěže, kterou organizuje Česká společnost rostlinolékařská. Jedná se o úvahu na téma Proč je důležité rostlinolékařství? (ke stažení ZDE)

M. Čermák 

pátek, 26 červen 2020 00:00

Dopis rodičům a studentům

Vážení rodiče, milí studenti,

v současné době probíhá přijímací řízení na naši školu v souladu s platnou legislativou. Postupně jsou vyřizovány žádosti o vydání nového rozhodnutí, tím probíhá proces naplňování tříd.

Předběžně předpokládáme, že schůzka s rodiči a žáky budoucího prvního ročníku proběhne dne 15. 7. 2020 v 17 hod. dálkovým způsobem. Na této schůzce se dozvíte základní informace k zahájení studia, k adaptačnímu pobytu, ke stravování atd.

Minimální počet rodičů a žáků se bude moci zúčastnit osobně. Rozřazovací testy z cizích jazyků proběhnou rovněž distanční formou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.           

RNDr. František Kosina

ředitel školy   

Naposledy změněno středa, 22 červenec 2020 20:21

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám