čtvrtek, 10 listopad 2016 00:00

Exkurze ČVUT - FSI

Dne 7. 11. 2016 absolvovali v rámci kariérového poradenství zájemci z řad studentů třetího a čtvrtého ročníku exkurzi na ČVUT, Fakultu strojně-inženýrskou. Fakulta pro ně připravila individuální prohlídku. Nejprve měli možnost zavítat na pracoviště, kde vzniká tzv. „studentská formule“, a seznámit se s prací týmu studentů, který každý rok podle vlastních návrhů vyrábí nový závodní automobil a účastní se s ním speciálních závodů. Na dalším pracovišti byla připravena ukázka funkčnosti sušičky, čističky vody či fermentátoru. Vše bylo opět vyrobeno podle návrhů studentů FSI. V druhé části exkurze studenti absolvovali workshop „Máš na to“; byli rozděleni do týmů a vyzkoušeli si technické kreslení určitého výrobku, který si sami navrhli, postavili jeho model a v závěrečné prezentaci ho měli ostatním představit a obhájit jeho výrobu, použité materiály atd. Tím, že si naši studenti mohli vyzkoušet některé činnosti studentů FSI a viděli v praxi i výsledky jejich práce, byla tato exkurze určitě přínosnější než fráze o studiu na VŠ předčítané z propagačních materiálů.

Mgr. Stanislav Kettner, Ing. Milan Kotulek

středa, 02 listopad 2016 00:00

Oliver Twist v anglickém jazyce

Salesiánské divadlo 31. října 2016

Každý rok studenti čtvrtých ročníků navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce. Putovní divadelní společnost TNT Theatre Britain obvykle připravuje netradiční zpracování klasiků, například Goldinga, Swifta, Dickense, Wilda a jiné.

Letos TNT opět představilo hru podle námětu anglického spisovatele Charlese Dickense, tentokrát adaptaci slavného románu Oliver Twist. Tato britská divadelní společnost se snaží přizpůsobit díla známých autorů tak, aby jim porozuměla dnešní středoškolská mládež.

Zde přikládáme několik názorů diváků:

„Představení se mi líbilo, dalo se tomu rozumět, doporučuji. Ale proč tam říkali Is you…?“

„Pro mě to bylo moc dlouhý.“

„Přišlo mi legrační, že herci lezou na scénu rakví.“

J. Brožová

úterý, 01 listopad 2016 00:00

Výměnný zájezd do Popradu

Od 21. 10. do 24. 10. 2016 jsme měli možnost podívat se do slovenského Popradu. Výletu se zúčastnili studenti, kteří navštěvují nepovinný předmět Dramatická výchova, spolu s profesory Ficzou, Dvořákem a Valanasem. V sobotu si pro nás naši hostitelé přichystali příjemnou procházku po Tatrách, kde jsme měli možnost obdivovat krásy tamní přírody. Během neděle jsme se dozvěděli něco málo o Popradu a kostelu jak v tomto městě, tak i v blízké Spišské Sobotě. Naši návštěvu jsme završili prohlídkou popradského gymnázia v Kukučínově ulici a účastí na společném programu, kde jsme vystoupili s našimi představeními. Dramatický kroužek pod vedením profesora Ficzy předvedl svou Popelku a Kateřina Rodriguez Lepešková zazpívala písně Titanium (Sia) a Ain´t No Other Man (Christina Aguilery). Za sebe i za ostatní mohu říct, že jsme si výlet moc užili a doufám, že spolupráce s touto školou bude pokračovat.

Anička Jíchová 1. A

V rámci dne poznávání, který na naší škole proběhl 7. 10. 2016, třída 2.B navštívila Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Studenti ihned po příchodu do muzea dostali pracovní sešity. Při prohlídce muzea potom v jednotlivých expozicích hledali odpovědi na otázky z pracovního sešitu. Seznámili se tak nejen s historií českého školství, ale i s počátky české literatury a osobností Jana Amose Komenského. V praxi si na závěr mohli vyzkoušet, jak se sedělo ve starých lavicích a jak se psalo husím brkem a perem s kovovou násadkou.

I. Lambeitlová

V pátek 7. 10. 2016 jsme s třídou 1.C navštívili Vojenský historický ústav http://www.vhu.cz, kde nás po expozici V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren provedl sám autor výstavy. Po tomto sugestivním výkladu, při němž dámská část obecenstva omdlévala, jsme zamířili do míst s neméně pohnutou historií, na Nové Město. V Botanické zahradě UK https://bz-uk.cz/cs nás čekaly dvě průvodkyně, které nám za ohlušujícího řevu exotického ptactva podaly výklad o historii místa doplněný čichovými ukázkami ze světa koření.

J. Bok

Naposledy změněno čtvrtek, 20 říjen 2016 12:00
čtvrtek, 20 říjen 2016 00:00

Fiesta Flamenca

Dne 18. 10. 2016 navštívili studenti španělštiny dvouhodinový interaktivní program pod názvem Fiesta Flamenca aneb Křížem krážem španělskou kulturou.

V první části programu věnované nejznámějšímu španělskému hudebnímu žánru jsme viděli vynikající výkony profesionálních umělců, kteří nás pak uvedli do historie vzniku flamenka, a pod jejich vedením si studenti mohli prakticky vyzkoušet hru na „cajón“ (perkusní nástroj) i první kroky tance. Že není úplně snadné ovládat kastaněty, vějíř, „bastón“ (hůl) anebo široký šátek a udržet rytmus, se mohli přesvědčit i někteří dobrovolníci.

V druhém bloku programu studenti skládali mapu Španělska a řešili jazykový hlavolam čtyř jazyků: španělštiny, katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny. Rozhovor vedený v posledním zmíněném jazyce slavil největší úspěch…

Během závěrečné ochutnávky „tapas“ studenti luštili křížovku osobností z nejrůznějších oblastí španělské kultury a mohli k tomu využít i čerstvě získané poznatky. Vylosovaná výherkyně Pavlína Inemanová si jako odměnu vybrala vstupenky na listopadový festival flamenka.

J. Fenclová

 

                                                                                                           

Klášter i palác upoutaly mimořádnými uměleckými díly třídu 2.C. Byla interpretována gotická desková malba s pochopením vývoje umění přelomu 19. a 20. století. Zapůjčená díla ve spolupráci s pařížským Musée d´Orsay, díla z domácích i zahraničních sbírek: Henri Rousseou, zvaný Celník, s exotickými výjevy z džungle, Pablo Picasso, Paul Cézanne, Toyen, J. Štýrský, E. Filla a další.

S. Smitková

úterý, 18 říjen 2016 00:00

Dravci v letu

Studenti všech tříd třetího ročníku se v pondělí 17. 10. 2016 zúčastnili výukového programu občanského sdružení PENTHEA – Dravci v letu. V rámci programu se dozvěděli  o úloze lovců v přírodě, seznámili se s jejich biologií, ochranou a nechybělo ani předvedení letu. Studenti si mohli prohlédnout zblízka naše běžné i některé vzácné druhy dravců včetně exotických. Většina z nich létala přímo mezi studenty. Ti si vyzkoušeli i přílet na ruku; viděli také ukázku lovu atrapy. Znalosti získané z výukového programu využijí v hodinách biologie. Program studenty velmi zaujal. Těšíme se, že k nám dravci přiletí opět za rok.

R. Balounová

18. leden 2018

Lucerna Praha

Prodej vstupenek zahájen ve škole a v síti TicketPro.

 

D. Vítová

Naposledy změněno pondělí, 08 leden 2018 12:02

 V rámci Dne poznávání jsme navštívili hlavní město našich jižních sousedů – Vídeň. V obou dnech jsme nahlédli do dob rakouské monarchie a prohlédli si velké množství historických památek. Prohlídku historického centra Vídně jsme zahájili na náměstí královny Marie Terezie. Prošli jsme nádvořím starobylého Hofburgu a nezapomněli ani na slavné lipicány. Luxusními vídeňskými ulicemi jsme prošli až na Štěpánské náměstí s gotickým chrámem sv. Štěpána. Velkým zážitkem byla pro studenty podzemní hrobka Habsburků. Naším dalším cílem byla slavná Ringstraße, radnice, parlament a Burgtheater. V rámci interaktivní výstavy Time Travel jsme procestovali historií Vídně a zopakovali si dějiny Habsburků. Druhý den jsme navštívili zámek Schönbrunn i jeho nezapomenutelný zámecký park s Neptunovou kašnou a Gloriettou. Předposlední zastávka patřila nejproslulejšímu obytnému domu ve Vídni, Hundertwasserovu domu, kde jsme mnozí z nás ochutnali i tradiční Sacherův dort. V zábavním parku Prateru jsme vyzkoušeli různé atrakce, nakoupili suvenýry a vyrazili na cestu domů. Poznávací zájezd jsme si užili a zůstanou nám krásné vzpomínky.

 R. Balounová, E. Jirousová, T. Ficza

 

Naposledy změněno pátek, 14 říjen 2016 10:06

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám