Žákyně 3.B Eliška Hrachová napsala práci na téma Rostlinolékařství v rámci soutěže, kterou organizuje Česká společnost rostlinolékařská. Jedná se o úvahu na téma Proč je důležité rostlinolékařství? (ke stažení ZDE)

M. Čermák 

pátek, 26 červen 2020 00:00

Dopis rodičům a studentům

Vážení rodiče, milí studenti,

v současné době probíhá přijímací řízení na naši školu v souladu s platnou legislativou. Postupně jsou vyřizovány žádosti o vydání nového rozhodnutí, tím probíhá proces naplňování tříd.

Předběžně předpokládáme, že schůzka s rodiči a žáky budoucího prvního ročníku proběhne dne 15. 7. 2020 v 17 hod. dálkovým způsobem. Na této schůzce se dozvíte základní informace k zahájení studia, k adaptačnímu pobytu, ke stravování atd.

Minimální počet rodičů a žáků se bude moci zúčastnit osobně. Rozřazovací testy z cizích jazyků proběhnou rovněž distanční formou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.           

RNDr. František Kosina

ředitel školy   

Naposledy změněno úterý, 30 červen 2020 19:06
pondělí, 15 červen 2020 00:00

KMD - přeplatek

Přeplatek za neproběhlá představení KMD si můžete vyzvednout u paní hospodářky Freudlové. S sebou si prosím přineste občanský průkaz nebo ISIC. 

D. Vítová

úterý, 02 červen 2020 00:00

Přípravné kurzy - vrácení plateb

Dne 1. června 2020 byly odeslány přeplatky za přípravné kurzy (na účty, ze kterých platby přišly).

V případě dotazů se obraťte telefonicky na Mgr. Vítovou (tel. 604 242 569).

Vážení rodiče, milí uchazeči,

mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020   v bodě III. odst.  1, cit.: „nařizuje, aby žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení."

Níže zveřejňuji vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu v případě nedoložení podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v den konání přijímací zkoušky.

Vyjádření MŠMT:

v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

S pozdravem

František Kosina, ředitel školy

středa, 27 květen 2020 00:00

Mimořádné opatření

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 sděluji:

S účinností od 1. června 2020 do odvolání se omezuje provoz škol tak, že se 

zakazuje

osobní přítomnost žáků ve škole.

Zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost

 • žáků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce; docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků
 • žáků za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení
 • od 8. června 2020 žáků střední školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
  15 žáků, Organizace těchto konzultací a třídnických hodin bude upřesněna.
 • přítomnost osob z řad veřejnosti při konání maturitní zkoušky
 • osobní přítomnost žáků při maturitních zkouškách za splnění podmínky
 • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m
 • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m

Nařizuje se,

 • aby žák, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod)
 • jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
 • formulář Čestné prohlášení naleznete zde

František Kosina

ředitel školy         

Ke stažení ZDE. 

Didaktické testy

1. června - matematika, anglický jazyk

2. června - český jazyk a literatura, německý, ruský a španělský jazyk

3. června - Matematika+

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

 

Jednotné přijímací zkoušky

8. června - čtyřleté obory

 

Více informací najdete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy

Výchovné poradenství a prevence

Facebook

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám