Svůj říjnový Den poznávání zažila 1.A poprvé na své nové škole. První zastávkou byla Štefánikova hvězdárna na Petříně, kde jsme měli připravený program včetně prohlídky celého areálu. Poté studenti navštívili petřínské zrcadlové bludiště. Cestou na Staroměstské náměstí  prošli Královskou cestou přes Malou Stranu a Karlův most. Uvnitř Staroměstské radnice jsme si prohlédli reprezentativní prostory i historické podzemí této budovy.

J. Mudrová

Dne 10. 10. 2017 navštívily třídy 2.C a 3.A Techmánii v Plzni. Sešli jsme se na pražském Hlavním nádraží v 7:45 a odjeli vlakem v 8:12. Cesta trvala hodinu a půl. V Techmánii jsme strávili celé odpoledne. Navštívili jsme planetárium, ve kterém jsme zhlédli velmi zajímavý dokumentární film na téma Pijeme vodu z komet. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých atrakcí, například nakloněnou plošinu nebo práci s bagrem. Zasoutěžili jsme si i ve dvanáctiboji, který zahrnoval střelbu, tanec, horolezectví a mnoho dalšího. Cestou zpět na vlak jsme si udělali krásnou procházku historickou Plzní. V místním parku jsme viděli sochu Hurvínka a Spejbla. Po procházce jsme došli na plzeňské Hlavní nádraží a vrátili jsme se vlakem zpět do Prahy. Celý den jsme si velice užili, na tuto exkurzi budeme dlouho vzpomínat.

Naposledy změněno středa, 18 říjen 2017 05:42

Třídy 2. A, 4. A a 4. B se 9. – 10. října 2017 vypravily dvěma autobusy na dvoudenní poznávací zájezd do Rakouska.

První den byl věnován městu Salzburg. Navštívili jsme zahrady zámku Mirabell, prošli uličkami starého města, prohlédli jsme si interiéry Mozartova rodného domu (expozice nás provedla celým skladatelovým životem). Výtahem ve skále a následně pěšky jsme se vydali na vyhlídkovou cestu nad městem, z níž jsme viděli všechny salzburské pamětihodnosti jako na dlani. Procházku městem jsme završili na třech náměstích pod mohutnou pevností Hohensalzburg.

Druhý den jsme začali prohlídkou poklidného městečka St. Gilgen, rodiště Mozartovy matky, ve kterém jsme přenocovali. Zažili jsme romantickou plavbu lodí po jezeře Wolfgangsee a velmi pestrý program jsme zakončili v Hallstattu, kde jsme navštívili jeden z nejstarších solných dolů. Svezli jsme se lanovkou, důlním vláčkem a ve speciálních kombinézách také po dřevěné skluzavce. Před odjezdem do Prahy jsme se ještě prošli malebným centrem Hallstattu a nahlédli do unikátní kostnice na tamějším hřbitově.

 

R. Eliášek, M. Kralert

Naposledy změněno středa, 18 říjen 2017 05:50

10. 10. 2017 se třída 2.B v rámci Dne poznávání vypravila do nedaleké Kutné Hory. Hned po příjezdu do Kutné Hory na nás příjemně dýchla atmosféra tohoto středověkého královského města.

V Českém muzeu stříbra jsme se pozdravili hornickým pozdravem „Zdař Bůh“ a poté jsme sestoupili do nejhlubšího dolu ve střední Evropě, prošli jsme nejnižším (120 cm) a nejužším (40 cm) prostorem a zažili absolutní tmu. Byla nám podrobně popsána práce středověkých horníků.

Ve Vlašském dvoře jsme navštívili královský palác, kde byl v 15 letech korunován českým králem Vladislav Jagellonský, a seznámili jsme se s kutnohorským mincovnictvím. Paní průvodkyně nám v dobovém kostýmu vyrazila tři pražské groše a dala nám je pro štěstí.

Také jsme si pohladili 600 let starý dřevěný sloup zakonzervovaný býčí krví, což by nám prý mělo zaručit zdraví a dlouhověkost.

Nakonec jsme si prohlédli chrám svaté Barbory, patronky horníků, který je od roku 1995 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Po návštěvě Kutné Hory už víme, co to je perkytle, šmitna, preghaus, pregéř a jaký je rozdíl mezi štolou a šachtou.

 

Věra Matěková

Naposledy změněno pondělí, 16 říjen 2017 06:24

Naše třída 1. C se vydala v rámci ,,Dne poznání“ za krásami a zajímavostmi Prahy.

Výpravu jsme zahájili v Národním zemědělském muzeu na Letné, které připravilo expozici k nyní tak aktuálnímu tématu: voda v krajině. Mimo tuto výstavu je v muzeu ještě mnoho dalších, které jsme si prohlédli podle vlastního zájmu. Nedávno byla na střeše muzea otevřena zahrada s vyhlídkou na Prahu.  Z té jsme viděli, co všechno ve městě, kde žijeme, neznáme. Proto jsme cestou na druhý břeh Vltavy pilně poslouchali výklad průvodců. Roli průvodců jsme si postupně vyzkoušeli všichni na deseti zastaveních. A tak jsme došli až do Rudolfina na výstavu Krištofa Kintery. Z té se nám jednoznačně nejvíc líbila místnost, kde se řádí v polystyrenech. Bylo to na nás vidět.

J. Mužáková

středa, 11 říjen 2017 00:00

Rodiče na GULZu

V projektu Rodiče na GULZu jsou už termíny (8.11., 10.1., 7.3., 6.6.). Více informací ZDE.

Miroslav Vosmik

Naposledy změněno středa, 11 říjen 2017 19:59

Výchovní poradci a metodik prevence:

Radka Balounová – kabinet biologie

Kontakt: 732 651 186, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30

 

Miroslav Vosmik – knihovna + pracovna ŠPP

Kontakt: 724 751 902, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00

 

Stanislav Kettner

Kontakt: 266 199 760,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středa 8.55 - 10.00

 

Lucie Feyfrlíková – metodička prevence – kabinet biologie

Kontakt:  266 199 752,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00

Naposledy změněno středa, 11 říjen 2017 19:38

Poradenští pracovníci ŠPP:

RNDr. Radka Balounová, PhD. – výchovná poradkyně

Mgr. Miroslav Vosmik – výchovný poradce

Mgr. Stanislav Kettner - kariérový poradce

Mgr. Lucie Feyfrlíková – metodik prevence

Poradenský pracovník ŠPZ (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8):

PhDr. Iva Světlá – psycholog PPP, obvodní metodik prevence PPP

Koordinátor ŠPP GULZ

Koordinátorkou je RNDr. Radka Balounová, PhD. (koordinátor je zodpovědný za týmovou spolupráci ŠPP, školy a PPP).

 Program poradenských služeb školy:

  1. Kontaktní údaje na všechny pracovníky.
  2. Činnosti jednotlivých pracovníků.
  3. Preventivní program školy (je součástí Programu poradenských služeb školy)

Standardní činnosti výchovných poradců (průběžně):

A/ Poradenské činnosti: Balounová, Kettner, Vosmik

1) Kariérové poradenství: Kettner

- základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání

- příprava a realizace dnů otevřených dveří školy, informačních materiálů o škole

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – zajištění testů profi-orientace

-zajištění informovanosti žáků o VŠ a o přijímacím řízení na VŠ

Individuální kariérové poradenství: Vosmik

- individuální sociodynamické poradenství (pro žáky 2. až 4. ročníků dle zájmu)

2) Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) – Balounová (2. až 4. ročníky), Vosmik (1. ročníky)

- spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP

- koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování a revize

B/ Metodické a informační činnosti: Balounová, Kettner, Vosmik

- zprostředkování nových metod pedagogické intervence pedagogům školy (Balounová, Vosmik)

- metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů (Balounová, Vosmik)

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům (Balounová, Vosmik, Kettner)

- administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (Balounová, Vosmik)

Nadstandardní činnosti ŠPP (dle individuálního zájmu):

  1. Projekt – Cizinci ve škole

(V rámci podpory vzdělávání cizinců jsme jako škola navázali spolupráci se sdružením pro příležitosti mladých migrantů  Meta o.s., www.meta-os.cz a  Integračním centrem Praha, o.p.s., www.icpraha.com. Organizace působí v oblasti integrace cizinců a nabízí řadu užitečných služeb. Pro naše studenty využíváme nejvíce přítomnost komunitního tlumočníka na třídních schůzkách).

  1. Supervize pro pedagogické pracovníky školy
  2. Rodičovské skupiny - projekt: Rodiče spolu ve škole
  3. Koordinace projektů kariérového poradenství: Vím, co chci Studuj na GULZu
  4. Rodinné poradenství pro žáky a jejich rodiče

 

Metodik prevence (Feyfrlíková)

1) Metodické, informační a koordinační činnosti

- koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy a všech preventivních aktivit

- metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování

- koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

2) Poradenské činnosti

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Školní psycholog ŠPZ – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Iva Světlá – psycholog, obvodní metodik prevence PPP

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: středy 25. 10., 22. 11., 6. 12. vždy od 9.00 hod., pracovna ŠPP (knihovna)

 

Standardní činnosti školního psychologa PPP:

1) Spolupráce se ŠPP GULZ na zajištění poradenských služeb školy

2) Konzultační, poradenské a intervenční práce

- péče o žáky se SVP ve všech stupních podpory

- individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

- krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,

- konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků

 

Naposledy změněno středa, 11 říjen 2017 19:51
pondělí, 23 říjen 2017 00:00

Tajemné sovy

Výukový program pro 3.ročníky

Výchovné poradenství a prevence

Facebook

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám