Nahoru

Školní řád

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  3. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského chování
  4. Provoz a vnitřní režim školy
  5. Bezpečnost a ochrana zdraví, zacházení s majetkem školy
  6. Docházka, uvolňování z vyučování a omlouvání nepřítomnosti
  7. Vzdělávání a hodnocení jeho výsledků
  8. Výchovná opatření
  9. Závěrečná ustanovení

 

 

 
 

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám