Informace o studiu

Počínaje školním rokem 2014/2015 probíhá výuka podle nového Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

Gymnázium má všeobecné zaměření. Studenti mají možnost specializace od třetího ročníku formou bloků volitelných předmětů. Bloky zahrnují čtyři oblasti:

  1. zaměření na matematiku a IVT
  2. společenskovědní předměty
  3. přírodovědné předměty
  4. jazyky (cizí – například možnost složení mezinárodních certifikátů – i mateřský)

Hodinovou dotaci pro jednotlivé předměty uvádí následující tabulka.

Z cizích jazyků budeme i nadále nabízet angličtinu, němčinu a španělštinu v návaznosti na úroveň dosaženou na ZŠ, dále pak ruštinu a jako nepovinný předmět i latinu. Podmínkou pro otevření těchto předmětů je dostatečný počet zájemců, což zpravidla bývá zhruba polovina třídy.

Třídy se také zpravidla dělí na polovinu na hudební a výtvarnou výchovu, přičemž každý žák si volí jeden z těchto předmětů.

V předmětech chemie, fyzika a biologie se uskutečňují také praktická laboratorní cvičení.

 

UČEBNÍ PLÁN (PLATNÝ PRO STUDUJÍCÍ OD 2019/2020)

Plán zobrazuje týdenní hodinové dotace jednotlivým předmětům:

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 3 4 3
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 0 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 0
Chemie 2 3 2 0
Biologie 2 2 3 2
Informatika a její aplikace 2 2 0 1
Estetická výchova (hudební / výtvarná) 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 0 2 2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2
Volitelný předmět 3 0 0 0 2
Volitelný předmět 4 0 0 0 2

UČEBNÍ PLÁN

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 4 3 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 0 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 0
Chemie 2 3 2 0
Biologie 2 2 3 2
Informatika a její aplikace 2 2 0 2
Estetická výchova (hudební / výtvarná) 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 0 2 2
Volitelný předmět 2 0 0 2 2
Volitelný předmět 3 0 0 0 2
Zobrazeno 51495 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám